top of page

בין בתיה של צפת העתיקה, היכן שיוצאים ובאים בעלי תשובה נפעמים מגילוי סודות הנסתר, אל מול בית כנסת האר"י האשכנזי, נמצא המקום בו נולדה קבלת השבת .
 
השדה של האר"י
שם, ברחבה המרוצפת אבן והמקורה כיום בפרגולה ומוקפת מבנים מכל עבר, היה פעם שטח טבעי מעל העיר. נקודת תצפית אל הרי מירון, מוקפת חלקות חקלאיות וצמחי בר.משטח האדמה הקטן הזה היה מבחינת האר"י חלקת אלוהים קטנה והוא כינה אותה "השדה" או "חקל תפוחין קדושין" שמשמעו שדה תפוחים קדושים. האר"י שהגיע ממצרים לצפת אהב אהבת נפש את הנופים ואת הטבע וראה בטבע מעשה בריאה שיש להתאחד איתו ולהתחבר דרכו אל עולמות של מעלה, יחד עם תלמידיו המכונים "גורי האר"י" הוא הגה את הקבלה הלוריאנית וראה ביציאה מכותלי בית הכנסת ובית המדרש דבר מבורך.
 
עתויי לבן מול השקיעה
במחצית הראשונה של המאה ה- 16  החלו הארי ותלמידיו לעלות אל הרחבה הזו ביום שישי לפני שקיעת החמה, כשהם לבושים לבן ולקבל את השבת בתפילה שכתב ר' שלמה אלקבץ, אחד מגורי הארי. תחילה פנו דרומה לירושלים ושרו את מילות התפילה של אלקבץ: "לכה דודי, לקראת כלה פני שבת נקבלה..."   
בפרק האחרון של התפילה נהגו המקובלים להסתובב לכיוון מערב, אל אורה האחרון של השמש ולקרוא "בואי כלה!" ובכך לבקש מהשכינה שתוריד את השבת אל העם.
 
הזיווג הקוסמי
אותה תפילה שמוכרת בכל בית בישראל ושבכל גן ילדים קיבוצי או דתי נוהגים לשיר אותה ביום שישי, התחילה את דרכה על המרפסת הזו, כשהייתה שטח בר. לא סתם נאמר בה דודי וכלה, אלו מילים המבטאות חתונה בין אהוב לאהובה ולמעשה בין עם ישראל לשכינה. האר"י סבר שכל שבוע בטקס קבלת השבת מתחדשת החתונה והברית בין שני הצדדים, ושוב מתקיים "הזיווג הקוסמי", כפי שהוא קרה לו.
 
השדה היה לחצר
לימים, שנים לאחר מותו של האר"י, גדלה העיר והשטחים מעל רחובותיה התחתונים נקנו ע"י קהילות שונות. את השטח שהיה "השדה" קנתה קהילת אשכנזים ובנתה עליו בית כנסת הנושא את השם "האר"י האשכנזי", כלומר בית כנסת ע"ש האר"י לאשכנזים וכך הפך "השדה" לחצר בית הכנסת. באחד הרחובות התחתונים של צפת העתיקה נמצא בית כנסת ישן ועתיק הנקרא "בית הכנסת האר"י הספרדי" והוא נבנה עוד בחייו של האר"י ע"י קהילת ספרדים כמובן. זה היה רק עניין של זמן עד שיתנו האשכנזים קונטרה להנצחתו של גדול המקובלים בצפת ע"י בניית בית כנסת משלהם הנושא את שמו.
 
שבת שלום
אני ממליצה להגיע לבית כנסת האר"י האשכנזי  דרך שוק האומנים, לבקר בגלריות היודאיקה המרשימות, להיכנס אל בית הכנסת אם הוא פתוח, לצאת אל החצר ולספוג את האווירה  בגופכם, בראשכם ובדמיונכם במקום  בו נולדה קבלת השבת ולימים הייתה  לעמדת לוחמי פלמ"ח ואף כמה  ניסים התחוללו סביבה. ומעכשיו, כשאתם שרים "לך דודי לקראת כלה..." זכרו שאתם שרים שיר אהבה מהרומנטיים שאולי נכתבו אי פעם, ולא משנה איך אתם בוחרים לעשות את השבת, העיקר שתהיה כל שבת, שבת שלום.

צפת וקבלת השבת

הכתבה וצילמה: איילת בר-מאיר.

bottom of page