top of page
Nothing to book right now. Check back soon.

במשך שנים אני אוספת סיפורים מרתקים מאנשי הגליל וחוקרת את צמחי האזור בין הים להר ואת השימוש שנעשה בהם ברפואה ובמטבחים. לפני כמה שנים הוצאתי את הספר "ימי הכלולות של ג'ואנה" ובו תשעה סיפורים על הגליל, תשע גיבורות מעולמות שונים שהמשותף להן הוא הגליל ואדמתו. עתה אני מזמינה את המתעניינים למפגש על הספר, סיפוריו והסיפורים מאחורי הקלעים שלא פחות מעניינים, בשזירה אחת עם צמחים וניחוחות מארץ הגליל.

מפגש ספר סיפורים מהגליל
bottom of page