top of page

לגלות את הקסם הגלילי
עם איילת בר מאיר

איילת 2-1.jpg
הגליל הוא אזור עם קסם מיוחד שאין דומה לו - מפגש נופים ואנשים ממערב וממזרח, מקום בו יש עוצמה ושלווה כאחד, פסגות הרים, חורש ירוק, מעיינות, פרחים נדירים ושפע בעלי חיים משולבים בסיפור האנושי ובמארג תרבותי ייחודי. אל הגליל חברו דתות שונות, צורות התיישבות מגוונות, דעות רבות ומנוגדות ושכנות טובה אחת.
איילת בר-מאיר, תושבת הגליל המערבי, נולדה וגדלה בעמק הירדן. למדה באוניברסיטת חיפה ובבית הספר לתיירות. איילת היא מורת דרך מוסמכת מטעם משרד התיירות, מדריכה טיולים בכל הארץ. במסגרת שירותה הצבאי, השתייכה איילת למדור ידיעת הארץ של פיקוד הנח״ל והדריכה מספר שנים בחברה להגנת הטבע. בשנים האחרונות מתמקדת באדם, בטבע ובסיפור האנושי בגליל.
bottom of page